Administrasi Kurikulum 2013 dan Soal Tematik

Nu Disebut Angket Wawancara Nyaeta? Ieu Jawabana

Kiranakhatulistiwa – Lamun Anjeun ayeuna keur neangan informasi perkara naon nu disebut Angket wawancara nyaeta? Didieu artikel nu tepat keur menangkeun jawabananan!

Harti dinu bahasa sunda:

Nu Disebut Angket Wawancara Nyaeta? Angket jeung wawancara disebut dua metode ngumpulakeun data anu sering dipaké dina panalungtikan.

Artikel ieu bahaskeun beda-beda antara angket jeung wawancara, sarta kaunggulan jeung kakurangan masing-masing metodena.

Atawa lamun dinu bahasa Indonesiana:

Nu disebut angket wawancara nyaéta dua metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian.

Artikel ini membahas tentang perbedaan antara angket dan wawancara, serta kelebihan dan kekurangan masing-masing metode tersebut.

Bedana Angket jeung Wawancara

AspekAngketWawancara
Cara penyampaian pertanyaanTertulisLisan
Cara merespon pertanyaanTertulisLisan
EfisiensiEfisien, bisa ngajangkau responden dina jumlah lobaKurang efisien, ngan bisa ngajangkau responden dina jumlah kawates
Kedelapan informasiKurang jero, ngan bisa ngajawab kana jawaban anu geus disadiakeunLebih jero, bisa ngagali informasi anu leuwih lengkep

Kelebihan jeung Kekurangan Wawancara

Kelebihan

  • Lebih mendalam, dapat menggali informasi yang lebih detail

Leuwih jero, bisa ngagali informasi anu leuwih lengkep

  • Dapat membangun rapport dengan responden

Bisa ngawangun rapport jeung responden

  • Dapat mengatasi bias responden

Bisa ngatasi bias responden

Kekurangan

  • Kurang efisien, hanya dapat menjangkau responden dalam jumlah terbatas

Kurang efisien, ngan bisa ngajangkau responden dina jumlah kawates

  • Sulit dan lama untuk didistribusikan

Hese jeung lila pikeun didistribusikeun

  • Sulit untuk dianalisis secara statistik

Hese pikeun dianalisis sacara statistik

Tah eta jawabana tinu pertarosan “Nu Disebut Angket Wawancara Nyaeta?” Mudah-mudahan anjen sadayana ayeuna jadi apal nya.

Baca oge: 15 Contoh Pertanyaan Wawancara Kesulitan Belajar Siswa

Leave a comment